ALA 18.06.2021

Den neie Verwaltungsrot vun der ala

De 17. Juni 2021 huet d’Assemblée générale vun der ala am Wunn- a Fleegheem « Beim Goldknapp » zu Ierpeldeng stattfonnt. Véier Mandater sinn 2021 ofgelaf a fënnef Leit hunn hir Kandidatur gestallt. Et hunn also misse Walen organiséiert ginn.

De Verwaltungsrot vun der ala setzt sech elo wéi folgend zesummen:

Presidentin: Madame Dr. Carine Federspiel

Vizepresident: Här Marc Schaefer

Generalsekretär: Här Dr. Jean Jacquemart

Tresorier: Här Jules Geisen

Memberen:

Här Daniel Baulisch

Madame Chantal De Mesmaeker

Madame Mireille Elsen

Här René Friederici

Madame Liane Kadusch-Roth

Här Jean-Paul Schaaf

Madame Josée Thill

Madame Gaby Weiler

Den Exekutivbüro vun der ala setzt sech wéi folgend zesummen:

Madame Dr. Carine Federspiel, Presidentin

Här Marc Schaefer, Vizepresident

Här Dr. Jean Jacquemart, Generalsekretär

Här Jules Geisen, Tresorier

Här René Friederici, Member vum Verwaltungsrot

Madame Lydie Diederich, Directoire vun der ala

Här Denis Mancini, Directoire vun der ala

Exekutivbüro vun der ala