ALA 16.12.2020

Festlech dekoréiert Foyere

Mir huelen Iech mat fir eng kleng Visitt vun de festlech dekoréierte Foyere vun der ala. It starts to look a lot like Christmas…