ALA 19.08.2021

D’ala invitéiert op hir Visitt fir Professioneller

  • Du schaffs gäre mat Mënsche mat enger Demenz?
  • Du wëlls gesinn wéi den Alldag an eisem Wunn- a Fleegeheem ausgesäit?
  • Du wëlls hannert d’Kulisse kucken an den Terrain „live” erliewen?

Da komm op d’Visitt fir Professioneller aus dem Gesondheets- a Fleegesecteur den 2. Oktober 2021 vun 9.30 bis 12.00 Auer an d’Wunn- a Fleegheem „Beim Goldknapp“ zu Ierpeldeng un der Sauer.

Umelde kanns Du dech bis de 27. September 2021 andeems du dëse Formulaire ausfëlls.

Visitt "Beim Goldknapp"

Heimat melden ech mech un fir d’Visitt fir Professioneller den 2. Oktober 2021 vun 9.30 bis 12.00 Auer am Wunn- a Fleegheem „Beim Goldknapp“.